Magazine 63

Magazine

Artikelen
Wie was Tjalling Wagenaar naar wie in Drachten een straat is genoemd? Greet van der Molen is naar hem op zoek gegaan.

Erik Korthof ontdekte dat in het pand Zuidkade 32 in Drachten al 190 jaar lang brood is gebakken.

Volgens Rikele Hollema was de in Drachtstercompagnie geboren Korneliske Modderman, alias Lytse Kjille, niet alleen in Friesland maar ook ver daarbuiten een bekende waarzegster.

In 1912 kreeg Drachten haar eerste Woningwetwoningen. Martin van der Leeuw woonde in zo’n Wâldhûske en vertelt er over.

Wethouder Maria Le Roy nam eerste exemplaar van het boek Jan Planting, schilder in ontvangst.

Rubrieken
Versteend Erfgoed - In deze nieuwe rubriek vraagt Bé Lamberts aandacht voor Post 65 erfgoed.

Archivaria – Roelof Hazelhoff vertelt over de zwerftocht van een oorkonde uit 1941.

Smallingerlands schrijvers – Tsjerk Veenstra koos deze keer voor de in Rottevalle geboren Popke Popma (1939-2023).

Middenfoto – Het kerkje van Kortehemmen.

Kunststukje – Annemieke Keizer schrijft over de lopende en komende tentoonstelling in Museum Dr8888.

Magazine 63
 
Button