Magazine 64

Magazine

Architect Gerben Marten van Manen ontwierp diverse woningen in de Eerste Parallelstraat, sinds 1939 de Torenstraat. Het huidige nummer 43 ontwierp hij in 1932 voor M. Kuipers, adjunct-commies bij de P.T.T.

Arend Hazekamp ging op zoek naar geestverwanten van Domela Nieuwenhuis en vond ook een aantal Drachtsters.

Tot zijn verrassing ontdekte Idzard van Manen dat er in Drachten veel gebouwen staan die zijn grootvader Gerben Marten heeft ontworpen. 

In het strafkamp Schwarzer Weg bij Wilhelmshaven zaten in de laatste oorlogsjaren ook Smallingerlanders gevangen. Sofia Krol vertelt over hun belevenissen.

Magazine 64
 
Button