Anbi

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Smelne's Erfskip is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Daarom publiceren wij het volgende:

 • de naam van de instelling: Stichting Smelne's Erfskip
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816178136
 • de contactgegevens: zie contact
 • doelstelling: Smelne's Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland.
 • het`beleidsplan
 • de functie van de bestuurders: zie bestuur
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid: Smelne's Erfskip werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen betaalde medewerkers en bestuurders/directie
 • de activiteiten worden gepubliceerd op deze website
 • de financiële verantwoording: download en toelichting: download

 
Button