Over ons

In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal!

Dat is ons motto, al sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland.

Smelne’s Erfskip is in 1991 gestart als protestbeweging tegen de afbraak van monumentale panden in onze gemeente Smallingerland. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bloeiende stichting, ondersteund door circa negenhonderd donateurs en tientallen vrijwilligers.
Wij staan voor het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente en het vergaren en uitdragen van kennis over dit erfgoed. Erfgoed dat niet alleen bestaat uit gebouwen, maar ook uit ons landschap en elementen daarin, zoals oude paden, wijken, bruggen, sluisjes, bomen en grafzerken. En net zo belangrijk is het zogenaamde immateriële erfgoed, de geschiedenis in de vorm van verhalen, tradities en markante personen, die we als ‘ romrofte Smellingers’ een naam hebben gegeven. In ons logo komen al deze elementen in kleurstelling en symboliek tot uitdrukking.

Activiteiten

Om ons doel te bereiken zijn wij actief op vele fronten. Zo organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten, we vertonen films, we participeren in de Open Monumentendagen en we zetten wandel- en fietsroutes uit. Drie keer per jaar verschijnt ons full colour magazine Smelne’s Erfskip met een verscheidenheid aan rijk geïllustreerde artikelen over bijzonder cultureel erfgoed. Inmiddels hebben wij ook een aantal boeken gepubliceerd over verschillende onderwerpen.

Bezoekers van onze website kunnen onder andere historische foto’s bekijken op onze beeldbank. In ons onderkomen in Museum Dr8888, het Historisch Centrum Smallingerland (HCS), kunnen belangstellenden exposities bezoeken, informatie uitwisselen en met hulp van onze vrijwilligers onderzoek verrichten in onze bibliotheek en ons archief.

Word donateur!

Om al deze activiteiten te kunnen financieren zijn wij voor verreweg het grootste deel afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Als u het bewaren van ons cultureel erfgoed en het doorgeven daarvan aan huidige en toekomstige generaties Smallingerlanders een warm hart toedraagt, kunt u ons steunen door donateur van onze stichting Smelne’s Erfskip te worden.
Dat kan door het invullen van een inschrijfformulier, verkrijgbaar in ons HCS in Museum Dr8888 of op de website: Donateurs

Meld u aan als vrijwilliger

Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Ook u kunt als vrijwilliger Smelne’s Erfskip ondersteunen. Dat kan op diverse terreinen en op verschillende manieren. Om een indruk te geven, noemen we hier een aantal mogelijkheden:

  • Meewerken aan de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendagen;
  • Meewerken aan de organisatie van de door Smelne’s Erfskip belegde bijeenkomsten, zoals de thema-avonden en -middagen;
  • Een bijdrage leveren aan het digitaliseren van ons fotomateriaal voor ons archief;
  • Participeren in projecten;
  • Het schrijven van artikelen voor ons magazine Smelne’s Erfskip of onderzoek doen dat daaraan ten grondslag ligt.

Wilt u op een of andere wijze een bijdrage leveren aan onze activiteiten, dan bent u van harte welkom! Voor een gesprek waarin wensen en/of mogelijkheden kunen worden besproken kunt u contact opnemen via het contactformulier.

U kunt ook langs komen in ons onderkomen, het Historisch Centrum Smallingerland


 
Button